De unieke natuurlijke klimatologische omstandigheden van de Alma Valley maken het mogelijk om de zeldzame soort natuurlijke zoete wijnen genoemd produceren "Ice Wine." De oogst van deze wijnen vindt plaats in de late herfst of winter, nadat de temperatuur is gedaald tot -8C